preloader

[Viet Nam] Joint Efforts for a 100% Renewable Energy Future

(VN) Việt Nam nằm trong TOP 10 quốc gia đầu tư vào năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới